Dziesięć stypendiów jednorazowych przyznanych

Od stycznia 2018 roku do czerwca włącznie Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap przyznawała miesięczne stypendia (po 150 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego) 18 osobom z powiatu i gminy Gołdap, uczęszczającym do szkół średnich.

W pierwszej połowie października powołana została komisja oceniająca kolejne wnioski o stypendia, wpłynęło ich dwadzieścia. W tej edycji konkursu Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego przyznanych miało być 6 stypendiów jednorazowych finansowanych przez gminę Gołdap oraz Fundację Batorego. Decyzją władz FRRG część nadwyżki z działalności gospodarczej postanowiono przekazywać na wsparcie młodzieży – w tym roku przyznano dzięki temu cztery dodatkowe stypendia. Od nowego roku planowane jest aplikowane o kolejne środki zewnętrzne na jednorazowe stypendia dla młodzieży szkolnej.

Na początku października powołana komisja wyłoniła 10 stypendystów, którzy otrzymali jednorazowe stypendium w kwocie 1500,00 zł.

Niestety, rok 2018 był ostatnim, w którym można było wydatkować grant uzyskany z programu Równe Szanse Fundacji Stefana Batorego. Ten program jest już zakończony. Mimo to, FRRG podejmuje kroki mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych oraz przeznaczanie nadwyżki bilansowej na szczytny cel jakim jest Gołdapski Fundusz Stypendialny.

– Dziękuję naszym darczyńcom, gminie Gołdap za powierzenie tego zadania publicznego oraz Fundacji Batorego za tak fantastyczny program jak „Równe Szanse”. Dziękuję serdecznie moim pracownikom za codzienną pracę w ramach przedsiębiorstwa społecznego. Dziękuję przedstawicielom instytucji biorącym udział w ocenie wniosków stypendialnych. Dzięki Wam wszystkim możliwe jest wsparcie młodych ambitnych i aktywnych ludzi, często niezamożnych, którzy wyrastają ponadprzeciętną w swoich szkolnych środowiskach, aby realizować założone przez siebie cele.

Piotr Wasilewski, Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Projekt jest współfinansowany przez gminę Gołdap oraz Fundację Stefana Batorego.