bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej FRRG

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Plac Zwycięstwa 16
19-500 Gołdap
tel. / fax: (087) 615 20 90
e-mail: poczta@frrg.pl


KRS: 0000024865
NIP: 8471389272
REGON: 790338371

Aktualności

Informacja o uniewaznieniu

10.09.2018

Gołdap, dn. 10.09.2018 r.

 Informacja o unieważnieniu

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap, na podstawie     art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 77 500,00 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.  

Z poważaniem

Piotr Wasilewski,

Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Informacja z otwarcia ofert

03.09.2018

Gołdap, dn. 03.09.2018 r.

 Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

 z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

Ogłoszenie nr 605060-N-2018 z dnia 2018-08-17 r.

17.08.2018

Ogłoszenie nr 605060-N-2018 z dnia 2018-08-17 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie nr 500179986-N-2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - informacja o unieważnieniu

31.07.2018
Ogłoszenie nr 500179986-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 22.09.2017
Podpisał: Piotr Wasilewski
Dokument z dnia: 21.09.2017
Dokument oglądany razy: 22 362