bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje i zamówienia

...

Pokaż aktualności z roku:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

26.04.2018

 Ogłoszenie nr500092217-N-2018 z dnia 26-04-2018 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Informacja o unieważnieniu

26.04.2018

  Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, w części II i III, dotyczących odpowiednio zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjna w Wilkasach oraz w Wiłkajciach, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry”

25.04.2018

 Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry”

Informacja o unieważnieniu

25.04.2018

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. Ustawy, informuje o unieważnieniu części IV dotyczącej zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kosmidry”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął w dniu 25 kwietnia br. o godz. 10.00, do wydzielonej IV części zamówienia, nie złożono żadnej oferty.

Ogłoszenie nr 542131-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

09.04.2018

 Ogłoszenie nr 542131-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Oferty pracy

03.03.2018

31.03.2018 - Informujemy nabór na poniższe stanowiska został zakończony 14.03.2018 

Aktualne oferty pracy (03.2018 r.):

Kryteria rekrutacji w szkołach - zarządzenie

09.02.2018

Zarządzenie nr 5 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 - zarządzenie

09.02.2018

Zarządzenie nr 6 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu GołdapOpublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Piotr Wasilewski
Dokument z dnia: 21.09.2017
Dokument oglądany razy: 602