bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 - zarządzenie

09.02.2018

 Zarządzenie nr 6
Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Galwieciach,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boćwince,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Piotr Wasilewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 31 stycznia 2018 roku
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 09.02.2018

Dokument oglądany razy: 287
« inne aktualności