bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano nową umowę z 11 kwietnia 2018 r.

Otrzymane wsparcie

Rok 2018

Wsparcie, dotacje:

Przedsiębiorstwo społeczne w FRRG

29.03.2018 - Umowa o przyznanie dotacji na zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" - kwota dotacji 48 000,00 zł.

Darowizny:
09.01.2018 - Darowizna na cele statutowe fundacji - 360,00 zł

Zadania zlecone w roku 2018:

Konkurs fotograficzny „Gołdap – Mazurski Zdrój”

Zadanie zakłada wzbogacenie bazy fotograficznej regionu Gołdap poprzez organizację konkursu. Wsparcie gminy Gołdap wynosi 4 000,00 zł.

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2018

Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi
Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa - wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego”

Fundacja otrzymała od Powiatu Gołdapskiego wsparcie w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie ulotki promującej atrakcje powiatu gołdapskiego.Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 31.03.2018
Podpisał: Piotr Wasilewski
Dokument z dnia: 20.02.2018
Dokument oglądany razy: 481