bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano informacje o realizowanych zadaniach i wsparciu po uchwaleniu absolutorium za 2017 rok.

Otrzymane wsparcie

Rok 2018

Wsparcie, dotacje:

Wsparcie pomostowe

Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 22 200,00 zł.

Przedsiębiorstwo społeczne w FRRG

29.03.2018 - Umowa o przyznanie dotacji na zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" - kwota dotacji 48 000,00 zł.

Darowizny:

  • 09.01.2018 - Darowizna na cele statutowe fundacji - 360,00 zł,
  • 09.05.2018 - Darowizna na cele statutowe - 50,00 zł

Zadania zlecone w roku 2018:

Konkurs fotograficzny „Gołdap – Mazurski Zdrój”

Zadanie zakłada wzbogacenie bazy fotograficznej regionu Gołdap poprzez organizację konkursu. Wsparcie gminy Gołdap wynosi 4 000,00 zł.

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2018

Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi
Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa - wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego”

Fundacja otrzymała od Powiatu Gołdapskiego wsparcie w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie ulotki promującej atrakcje powiatu gołdapskiego.


TechSoup

W ramach programu TechSoup korzystamy z zakupu taniego oprogramowania uznanych producentów do pracy naszej Fundacji. 

Google dla Organizacji Non profit: pełen pakiet Google Apps for Work, oraz Google AdGrents. W ramach wsparcia otrzymujemy darowiznę na reklamęw jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek. Reklamy dotyczą działalności strony uzdrowiskogoldap.pl oraz frrg.pl prowadzone przez Fundację. Reklamują naszą ofertę i działania.

Darowizna rzeczowa AdWords:

I kwartał (styczeń - marzec): 13 154,57 $.Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 21.05.2018
Podpisał: Piotr Wasilewski
Dokument z dnia: 20.02.2018
Dokument oglądany razy: 484