bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano: projekty finansowane z PROW UE oraz nową umowę związaną ze wsparciem pomostowym.

Otrzymane wsparcie

Rok 2018

Wsparcie, dotacje:

Wsparcie pomostowe
Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 22 200,00 zł.

Przedsiębiorstwo społeczne w FRRG
29.03.2018 - Umowa o przyznanie dotacji na zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" - kwota dotacji 48 000,00 zł.

Wsparcie opiekuna biznesowego
Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o przyznanie wsparcia opiekuna biznesowego

Szkoły Porozumienie nr 1/2018/OPR w sprawie współdziałania w zakresie sfinansowania wymiany oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Boćwince – 4 000,00 zł

Darowizny:

  • 09.01.2018 - Darowizna na cele statutowe fundacji - 360,00 zł,
  • 09.05.2018 - Darowizna na cele statutowe - 50,00 zł

Zadania zlecone w roku 2018:

Konkurs fotograficzny „Gołdap – Mazurski Zdrój” Zadanie zakłada wzbogacenie bazy fotograficznej regionu Gołdap poprzez organizację konkursu. Wsparcie gminy Gołdap wynosi 4 000,00 zł.

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2018 Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa - wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego” Fundacja otrzymała od Powiatu Gołdapskiego wsparcie w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie ulotki promującej atrakcje powiatu gołdapskiego.

TechSoup: W ramach programu TechSoup korzystamy z zakupu taniego oprogramowania uznanych producentów do pracy naszej Fundacji.

Google dla Organizacji Non profit: pełen pakiet Google Apps for Work, oraz Google AdGrents. W ramach wsparcia otrzymujemy darowiznę na reklamęw jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek. Reklamy dotyczą działalności strony uzdrowiskogoldap.pl oraz frrg.pl prowadzone przez Fundację. Reklamują naszą ofertę i działania.

Darowizna rzeczowa AdWords: I kwartał (styczeń - marzec): 13 154,57 $.

Rok 2017

Zadania zlecone w roku 2017:

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2017 Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł.

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa - wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Wsparcie, dotacje:

Zatrudnienie, szkolenia

  • Umowa o organizację stażu na okres 01 września 2017 – 31 marca 2018,
  • Umowa OWES III/17/2017/PP w postaci doradztwa biznesowego i specjalistycznego - 12 840,00 zł,
  • Umowa nr 4/DS./2017 dot. przyznania doradztwa specjalistycznego - 1 200,00 zł.

Szkoły

  • Umowa nr 74/531.37.2017 z 23 października 2017 – zakup pomocy dydaktycznych oraz technicznych szkoleń nauczycieli w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej w Boćwince oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich - 22 400,00 zł.
  • Porozumienie nr 6/2017/OPR w sprawie współdziałania w zakresie zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Jabłońskich – 4 800,00 zł.
  • Porozumienie nr 7/2017/OPR w sprawie współdziałania w zakresie sfinansowania wymiany przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej w Boćwince – 1 845,00 zł.
  • Umowa darowizny rzeczowej – dostosowanie pomieszczeń i przekazanie sprzętu oraz mebli pod Pracownię Orange w Szkole Podstawowej w Boćwince.

Darowizna rzeczowa AdWords: Uzyskane w 2017 r. wsparcie rzeczowe wyniosło 12 089,79 $.Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 08.06.2018
Podpisał: Piotr Wasilewski
Dokument z dnia: 20.02.2018
Dokument oglądany razy: 696