bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o unieważnieniu

25.04.2018

Gołdap, dn. 25.04.2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) w trybie  art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. Ustawy, informuje o unieważnieniu części IV dotyczącej zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie  i Kosmidry”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął w dniu 25 kwietnia br. o godz. 10.00, do wydzielonej IV części zamówienia, nie złożono żadnej oferty.  

Z poważaniem  

Piotr Wasilewski  

Załączniki: 

Informacja o unieważnieniu

Ogłoszenie nr 500091720 - unieważnienie IV części postępowania

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 25.04.2018

Dokument oglądany razy: 98
« inne aktualności