bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o unieważnieniu

11.05.2018

Gołdap, dn. 11.05.2018 r.

Informacja o unieważnieniu

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) w trybie  art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. Ustawy, informuje o unieważnieniu części 4 dotyczącej zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kosmidry”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął w dniu 11 maja br. o godz. 10.00, do wydzielonej 4 części zamówienia, nie złożono żadnej oferty.  

Z poważaniem  

Piotr Wasilewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

   

 Załączniki:

 

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 11.05.2018

Dokument oglądany razy: 165
« inne aktualności