Ładowanie…
 • Informacja z otwarcia ofert

  Gołdap, dn. 19.07.2018 r.   Informacja  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w…

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie nr 500169294-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. GOŁDAP: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 500167566-N-2018 Data: 17/07/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY FUNDACJA ROZWOJU REGIONU…

 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 500167566-N-2018 z dnia 17-07-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA…

 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gołdap, dn. 10.07.2018 r.  INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty   Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, reprezentowana przez Prezesa Fundacji, na podstawie       art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo…

 • Ogłoszenie nr 583658-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.

  Ogłoszenie nr 583658-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie…

 • Informacja z otwarcia ofert

  Gołdap, dn. 26.06.2018 r. Informacja z otwarcia ofert  złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów…

 • Ogłoszenie nr 570961-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

  Ogłoszenie nr 570961-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –…

 • Ogłoszenie o unieważnieniu nr 500130484

  Gołdap, dn. 11.06.2018 r.  Informacja o unieważnieniu  Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29…