Dziękujemy za głosowanie na SP Boćwinka!

Dziś o 14:59 zakończyło się głosowanie w ramach II etapu konkursu Fundacji Orange.

Serdecznie dziękuję za wszystkie głosy oddane na Szkołę Podstawową w Boćwince. Oficjalne wyniki konkursu poznamy 26 października. W ramach konkursu powstanie łącznie 25 Pracowni Orange – 16 pracowni w miejscowości z najlepszym wynikiem w danym województwie oraz 9 spośród miejsc, które uzyskały największą liczbę głosów. Wśród nich jest także SP Boćwinka. Wynik, jaki uzyskała placówka pokazuje po raz kolejny, że mieszkańcy są zaangażowani w sprawy gminy. Serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie dyrektor Alicji Różańskiej oraz gronu pedagogicznemu, uczniom i rodzicom, sołtys Monice Wałejko oraz radnemu Stanisławowi Wójtowiczowi, a także wszystkim gołdapianom oraz przyjaciołom gminy i szkoły.

Piotr Wasilewski
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap