Mikołajki w Suczkach

Mikołajkowe popołudnie mieszkańcy sołectwa Suczki spędzili na imprezie sportowo-rekreacyjnej ,,Suczki razem”. Impreza odbyła się na działce, na której wybudowana została wiata rekreacyjna. Były wspólne gry, zabawy oraz konkursy i quiz wiedzy, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody. Zabawie towarzyszyło ognisko z pieczeniem kiełbasek. Impreza zorganizowana została w ramach operacji pod tytułem ,,Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Gołdap” realizowanej przez Gminę Gołdap.

projekty ue

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Impreza organizowana przez Gminę Gołdap w ramach projektu ,,Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Gołdap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podziel się swoją opinią