Około 300 zdjęć w konkursie fotograficznym „Gołdap – Mazurski Zdrój”

Zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu fotograficznego „Gołdap – Mazurski Zdrój”. Rywalizacja trwała od marca do lipca tego roku. Uczestnicy mogli zgłosić zdjęcia w dwóch kategoriach: Atrakcje Gminy Gołdap oraz Ludzie i wydarzenia Gminy Gołdap. Łącznie zgłoszono około 300 fotografii.

Już we wrześniu poznamy laureatów w danej kategorii, których wyłoni kilkuosobowa komisja. Ze zdjęć zgłoszonych do konkursu planowane jest wydanie pocztówek promujących gminę Gołdap, które będzie można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap. Działanie w 2018 roku jest współfinansowane ze środków Gminy Gołdap.