Stypendia przyznano po raz jedenasty

Po raz jedenasty Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap przyznała stypendia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego. Przydzielanie stypendiów konkretnym osobom opiniowali przedstawiciele gmin wchodzących w skład powiatu gołdapskiego, samorządowcy, nauczyciele, przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawiciele Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Stypendia otrzyma 28 osób. Komisja kierowała się regulaminem, który przewiduje 40 pkt. za dobre oceny, 40 za trudne warunki materialne i 20 za dodatkowe sukcesy, w tym także twórcze zainteresowania. Pieniądze będą otrzymywali uczniowie pochodzący z powiatu gołdapskiego, bez względu na to, gdzie się obecnie uczą.

Beneficjenci w roku szkolnym 2010/2011 będą otrzymywali miesięcznie po 150 zł. A są nimi:
Kamil Jadeszko, Patrycja Kowalska, Olga Forysiak, Ernest Przestrzelski, Ewa Kalinowska, Aneta Dembowska, Katarzyna Kaczanowska, Agnieszka Żukowska, Estera Przestrzelska, Anna Kulbacka, Mateusz Krupa, Sandra Jasionowska, Amelia Zapolska, Sylwia Boruć, Beata Żelazko, Aneta Bukowska, Martyna Czarniewska, Paulina Bartoszuk, Daria Wójtowicz, Jowita Dąbkowska, Ewelina Bukowska, Ewelina Owczarek, Klaudia Forysiak, Aleksandra Karwowska, Justyna Buczyńska, Krzysztof Waraksa, Paula Kruk i Adrianna Mazur.

Podczas spotkania przedstawiciele komisji wyrażali wątpliwości, co do wiarygodności „kryterium materialnego”. Toteż niewykluczone, że w przyszłym roku (po zmianach w regulaminie) zostanie położony większy nacisk na wiedzę i dodatkowe zainteresowania. ? To dla mnie jest jak balsam ? mówi Mirosław Słapik, jeden z pomysłodawców funduszu stypendialnego. ? Od początku twierdziłem, że należy inwestować przede wszystkim w zdolności i wiedzę. By ciężkie warunki materialny nie były podstawowym kryterium.

Głównymi sponsorami stypendiów dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych są: Fundacja im. Stefana Batorego w ranach programu „Równe Szanse” i gmina Gołdap. Część środków pochodzi Charytatywnego Koncertu świąteczno-Noworocznego, od firm i osób prywatnych w ramach akcji jednego procenta.
W ubiegłym roku w programie „Równe Szanse” uczestniczyło 39 organizacji pozarządowych z całej Polski. To jest warte podkreślenia, gdyż większość podobnych stypendiów w naszym kraju przyznają samorządy w ramach różnych programów.

Fundusz stypendialny FRRG wraz ze stypendiami przyznawanymi przez Gołdapski Fundusz Lokalny tworzą Gołdapski Fundusz Stypendialny (GFL przyznaje kilka stypendiów dla studentów, o decyzji poinformujemy).

Uroczyste w ręczenie stypendiów odbędzie w się w najbliższych tygodniach, o czym poinformujemy.

Podziel się swoją opinią