Wręczono stypendia!

Osiemnaście uzdolnionych, utalentowanych osób otrzymało dziś stypendia w trakcie sesji Rady Miejskiej w Gołdapi. Listy gratulacyjne wręczyli Tomasz Luto, burmistrz Gołdapi, Zofia Syperek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi wraz z prezesem FRRG Piotrem Wasilewskim.

Gołdapski Fundusz Stypendialny prowadzony przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap jest skierowany do młodzieży z powiatu gołdapskiego uczęszczającej do szkół średnich oraz absolwentów szkół podstawowych zamierzających podjąć naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

Środki na stypendia pochodzą z Fundacji im. Stefana Batorego, gminy Gołdap, od darczyńców prywatnych, z 1% podatku dochodowego oraz Charytatywnego Koncertu Świąteczno-Noworocznego.

Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy roku szkolnego.