Aktualizacja: Zadania zlecone i wsparcie w roku 2018

Aktualizacja 08-06-2018

Wsparcie, dotacje:

Wsparcie pomostowe

Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej)
w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 22 200,00 zł.

Przedsiębiorstwo społeczne w FRRG

29.03.2018 – Umowa o przyznanie dotacji na zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” – kwota dotacji 48 000,00 zł.

Wsparcie opiekuna biznesowego

Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o przyznanie wsparcia opiekuna biznesowego – 22 200,00 zł

Szkoły

Porozumienie nr 1/2018/OPR w sprawie współdziałania w zakresie sfinansowania wymiany oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Boćwince – 4 000,00 zł

Darowizny:

  • 09.01.2018 – Darowizna na cele statutowe fundacji – 360,00 zł,
  • 09.05.2018 – Darowizna na cele statutowe – 50,00 zł,
  • 02.07.2018 – Darowizna na bieżącą działalność
    statutową fundacji – 75,00 zł

Zadania zlecone w roku 2018:

Konkurs fotograficzny „Gołdap – Mazurski Zdrój”

Zadanie zakłada wzbogacenie bazy fotograficznej regionu Gołdap poprzez organizację konkursu. Wsparcie gminy Gołdap wynosi 4 000,00 zł.

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2018

Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi
Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego”

Fundacja otrzymała od Powiatu Gołdapskiego wsparcie w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie ulotki promującej atrakcje powiatu gołdapskiego.

TechSoup: W ramach programu TechSoup korzystamy z zakupu taniego oprogramowania uznanych producentów do pracy naszej Fundacji.

Google dla Organizacji Non profit: pełen pakiet Google Apps for Work, oraz Google AdGrents. W ramach wsparcia otrzymujemy darowiznę na reklamęw jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek. Reklamy dotyczą działalności strony uzdrowiskogoldap.pl oraz frrg.pl prowadzone przez Fundację. Reklamują naszą ofertę i działania.

Darowizna rzeczowa AdWords: I kwartał (styczeń – marzec): 13 154,57 $.