Aktualizacja: Zadania zlecone i wsparcie w roku 2018

Prezentujemy zadania zlecone przez podmioty jst do realizacji przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap.

Wsparcie, dotacje:

Wsparcie pomostowe

Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 22 200,00 zł.

Przedsiębiorstwo społeczne w FRRG

Umowa z 29 marca 2018 r. o przyznanie dotacji na zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” – kwota dotacji 48 000,00 zł.

Zadania zlecone:

Konkurs fotograficzny „Gołdap – Mazurski Zdrój”

Zadanie zakłada wzbogacenie bazy fotograficznej regionu Gołdap poprzez organizację konkursu. Wsparcie gminy Gołdap wynosi 4 000,00 zł.

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2018

Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi
Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego”

Fundacja otrzymała od Powiatu Gołdapskiego wsparcie w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie ulotki promującej atrakcje powiatu gołdapskiego.

Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA (lider w projekcie) oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap (partner w projekcie) otrzymali wsparcie w wysokości: 200 000,00 zł

Darowizny:

  • 09.01.2018 – Darowizna na cele statutowe fundacji – 360,00 zł
  • 09.05.2018 – Darowizna na cele statutowe – 50,00 zł

Zachęcamy do przekazywania 1% oraz robiąc zakupy przez platformę FaniMani

Lista zadań oraz otrzymanego wsparcia będzie na bieżąco aktualizowana na naszym BIP.

Darowizna rzeczowa AdWords:

I kwartał (styczeń – marzec): 13 154,57 $.


TechSoup

W ramach programu TechSoup korzystamy z zakupu taniego oprogramowania uznanych producentów do pracy naszej Fundacji.

Google dla Organizacji Non profit: pełen pakiet Google Apps for Work, oraz Google AdGrants. W ramach wsparcia otrzymujemy darowiznę na reklamę w jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek. Reklamy dotyczą działalności strony uzdrowiskogoldap.pl oraz frrg.pl prowadzone przez Fundację. Reklamują naszą ofertę i działania.