Zadania zlecone i wsparcie w roku 2018

Prezentujemy zadania zlecone przez podmioty jst do realizacji przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap.

Zadania zlecone:

Konkurs fotograficzny „Gołdap – Mazurski Zdrój”

Zadanie zakłada wzbogacenie bazy fotograficznej regionu Gołdap poprzez organizację konkursu. Wsparcie gminy Gołdap wynosi 4 000,00 zł.

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2018

Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi
Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego”

Fundacja otrzymała od Powiatu Gołdapskiego wsparcie w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie ulotki promującej atrakcje powiatu gołdapskiego.

Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA (lider w projekcie) oraz Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap (partner w projekcie) otrzymali wsparcie w wysokości: 200 000,00 zł

Darowizny:

09.01.2018 – Darowizna na cele statutowe fundacji – 360,00 zł

Zachęcamy do przekazywania 1% oraz robiąc zakupy przez platformę FaniMani

Lista zadań oraz otrzymanego wsparcia będzie na bieżąco aktualizowana na naszym BIP.