bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert

03.09.2018

Gołdap, dn. 03.09.2018 r.

 Informacja

 z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zgodnie z art 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w ww. postępowaniu, które odbyło się w dniu  3 września br. o godz. 10:15 w tut. Fundacji, informuje, że: a) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 53 000 zł brutto b) w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 03.09.2018 r. do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta, złożona przez: Dom-Kefas-i-hik Dominik Dąbrowski Armii Krajowej 40, 19-500 Gołdap za cenę ofertową w wysokości 77 500,00 zł brutto i 36-cio miesięcznym terminem gwarancji

Z poważaniem

Piotr Wasilewski, prezes zarządu

Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 03.09.2018

Dokument oglądany razy: 200
« inne aktualności