bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

18.07.2018

Ogłoszenie nr 500169294-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. GOŁDAP: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 500167566-N-2018 Data: 17/07/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, Krajowy numer identyfikacyjny 790338371, ul. PLAC ZWYCIĘSTWA  16, 19-500  GOŁDAP, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876152090, 501722287, e-mail krystyna.pawelska@wp.pl, krystyna.pawelska@wp.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.frrg.pl, http://frrg.pl/bip/index.php SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.2) Tekst, który należy dodać Miejsce, w którym należy dodać tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 5 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dotyczy części nr 2 Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Email wykonawcy: pgkgoldap@o2.pl Adres pocztowy: ul. Konstytucji 3-go Maja 1A Kod pocztowy: 19-500 Miejscowość: Gołdap Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Miejsce, w którym należy dodać tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 5 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dotyczy części nr 4 Nazwa wykonawcy: Mieczysław Markowski Zakład Ogólnobudowlany Adres pocztowy: Osiedle Emilii Plater 10 Kod pocztowy: 19-500 Miejscowość: Gołdap Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 18.07.2018

Dokument oglądany razy: 214
« inne aktualności