bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o uniewaznieniu

10.09.2018

Gołdap, dn. 10.09.2018 r.

 Informacja o unieważnieniu

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap, na podstawie     art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 77 500,00 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.  

Z poważaniem

Piotr Wasilewski,

Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 10.09.2018

Dokument oglądany razy: 189
« inne aktualności