bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Harmonogram rekrutacji do szkół 2019-2020

02.01.2019

Zarządzenie nr 7

Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

z dnia 1 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Par.1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Par.2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Galwieciach,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boćwince,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich.

Par.3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Wasilewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
z dnia 1 stycznia 2019 roku

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2019 r.

 

28.03.2019 r.

do godz. 1500

25.06.2019 r.

 

29.06.2019 r.

do godz. 1500

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
do 29.03.2019 r. do 08.07.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21.04.2019 r.

 

godz. 1400

12.07.2019 r.

 

godz. 1200

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 21.04.2019 r.

 

26.04.2019 r.

do godz. 1300

12.07.2019 r.

 

17.07.2019 r.

do godz. 1300

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.04.2019 r.

 

godz. 1200

17.07.2019 r.

 

godz. 1200

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 02.01.2019

Dokument oglądany razy: 79
« inne aktualności