O fundacji

FRRG POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została powołana do życia 10 grudnia 1997 roku. Jej fundatorami obok osób prawnych i fizycznych są trzy sąsiadujące ze sobą gminy Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Miasto i Gmina Gołdap, Gmina Banie Mazurskie i Gmina Dubeninki. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionu.

Fundacja jest organem prowadzącym trzy szkoły wiejskie:

  • Szkołę Podstawową w Jabłońskich,
  • Szkołę Podstawową w Boćwince,
  • Szkołę Podstawową w Galwieciach.

Od wielu lat realizujemy zadania zlecone z zakresu rozwoju turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez następujące cele:

– stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;

– wspieranie działań mających na celu przekształcenia strukturalne gmin zagrożonych takim bezrobociem;

– wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji;

– wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych;

– promowanie powiatu gołdapskiego.

 

Funkcję prezesa Zarządu FRRG pełni Piotr Wasilewski

Zobacz: Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *