2023

 • 20 marca 2023 roku podpisaliśmy umowę z Gminą Gołdap na realizację zadania pn. „Gołdapski Fundusz Stypendialny”. Pomoc finansowa uczniom szkół ponadpodstawowych w 2023 roku zaplanowana na 5 stypendiów po 3000,00 zł każde. Całość zadania wyniesie przynajmniej 16 800,00 zł, z czego dotacja gminy Gołdap wynosi 13 100,00 zł. Więcej o projekcie.
 • 20 marca 2023 roku podpisaliśmy z Gminą Gołdap na realizację zadania pn. Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi”. Całość zadania zaplanowanego na 2023 rok wyniesie 231 250,00 zł, w tym dotacja 185 000,00 zł, a środki własne przynajmniej 46 250,00 zł. O projekcie przeczytasz w Aktualnościach.
 • 27 lipca 2023 roku podpisaliśmy umowę o wsparcie działalności w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 zawartą z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, pozyskując w ten sposób 177 070,00 zł. Więcej o działaniach i projekcie.
 • 28 sierpnia 2023 roku podpisaliśmy z Ministrem Cyfryzacji umowę przekazania laptopów dla uczniów szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym, o łącznej wartości 26235,90 zł.
 • 18 grudnia 2023 podpisaliśmy Umowę darowizny z Gminą Gołdap z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej w Galwieciach, której przedmiotem były niskocenne składniki majątkowe w kwocie 58 255,44 zł.
 • 18 grudnia 2023 podpisaliśmy Umowę darowizny z Gminą Gołdap z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej w Galwieciach, której przedmiotem był środek trwały wartości 3 965,00 zł.
 • 18 grudnia 2023 podpisaliśmy Umowę darowizny z Gminą Gołdap z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej w Galwieciach, której przedmiotem były składniki majątkowe typu wyposażenie w kwocie 47 974,12 zł.
 • 18 grudnia 2023 podpisaliśmy Umowę darowizny z Gminą Gołdap z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej w Boćwince, której przedmiotem były składniki majątkowe typu wyposażenie w kwocie 138 437,45 zł.
 • 18 grudnia 2023 podpisaliśmy Umowę darowizny z Gminą Gołdap z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej w Boćwince, której przedmiotem były niskocenne składniki majątkowe oraz środki trwałe (wartości 12 738,00 zł).
 • 18 grudnia 2023 podpisaliśmy Umowę darowizny z Gminą Gołdap z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej w Boćwince, której przedmiotem były wartości niematerialne i prawne w kwocie 35 703,50 zł.

 • W ramach porozumienia z Zespołem Szkół Zawodowych, w 2023 roku w fundacji realizowane będą staże lub praktyki dla uczniów z kierunku turystyka i hotelarstwo.
 • Dzięki uznaniu nas za organizację uprawnioną na kolejny rok do korzystania z portalu Charytatywni.Allegro.pl sprzedaż na Allegro jest zwolniona z opłat za wystawienie i prowizję od sprzedaży. Cały dochód z aukcji Allegro przekazujemy na realizację naszych celów statutowych, głównie na promocję turystyki. Zobacz nasz sklep na Allegro.
 • Korzystamy z przyznanego grantu, darowizny rzeczowej: Google: pakiet Google Apps for Work, oraz Google Ads.
 • W 2023 roku otrzymujemy dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Szczegółowa kwota dofinansowania znajduje się w sprawozdaniu za dany rok obrotowy.
 • W 2021 roku Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap otrzymała certyfikat Zakup Prospołeczny który został przedłużony na lata 2022-2023, natomiast w 2023 roku zawnioskowaliśmy o przedłużenie licencji do września 2024.

2022

 • Kontynuujemy realizację zadania publicznego „Gołdapski Fundusz Stypendialny”. Wieloletnie zadanie zlecone przez gminę Gołdap (2020-2022) polega na prowadzeniu funduszu stypendialnego dedykowanego mieszkańcom gminy Gołdap uczęszczającym lub rozpoczynającym naukę w szkole ponadpodstawowej. Kwota dotacji w 2022 roku wynosi 15 000,00 zł. Planowana kwota na stypendia wynosi 18 000,00 zł (9 stypendiów po 2 000,00 zł każde), z czego wkład własny finansowy pochodzi z nadwyżki z działalności gospodarczej fundacji (informacje o stypendiach znajdziemy w dedykowanej zakładce z aktualnościami stypendialnymi – tutaj).
 • 28 lutego 2022 roku podpisaliśmy z gminą Gołdap umowę realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju turystyki pn. „Centrum Informacji Turystycznej”. Kwota dotacji na 2022 rok wynosi 180 000,00 zł. W ramach zadania poza głównym zadaniem jakim jest prowadzenie centrum informacji turystycznej, planujemy study tour dziennikarzy po Mazurach Garbatych (powiecie gołdapskim).
 • W ramach współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku, w siedzibie fundacji odbywają się cyklicznie dyżury specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
 • 7 marca 2022 podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Realizowany pod nazwą „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” projekt będzie w całości zrealizowany w 2022 roku. Wniosek uzyskał refinansowanie w wysokości 100% w kwocie 46 981,00 zł. Więcej informacji o tym projekcie
 • 30 marca 2022 roku podpisaliśmy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2022. Fundacja uzyskała 3840,00 zł dotacji na wyposażenie biblioteki Szkoły Podstawowej w Boćwince. Wraz w wkładem własnym finansowym biblioteka zostanie wsparta nowymi pozycjami wydawniczymi na łączną kwotę 4 800,00 zł.
 • 28 kwietnia 2022 roku fundacja zawarła umowy o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” z Ministrem Edukacji i Nauki. Szkoła Podstawowa w Boćwince uzyskała dofinansowanie kwotą 15 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Galwieciach uzyskała 5 000,00 zł dofinansowania – uczniowie obu szkół wyjadą na wycieczki szkolne w ramach niniejszego zadania.
 • 1 czerwca fundacja otrzymała 60 000,00 zł dotacji w ramach programu MEiN „Laboratorium przyszłości”. Środki przeznaczone będą na wyposażenie szkół fundacji (więcej informacji)
 • 13 lipca fundacja otrzymała Decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. w kwocie 54 000,00 zł (100%).
 • 21 grudnia 2022 roku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uzyskaliśmy status przedsiębiorstwa społecznego.

 • W ramach porozumienia z Zespołem Szkół Zawodowych, w 2022 roku w fundacji realizowane będą praktyki i staże dla uczniów z kierunku turystyka i hotelarstwo.
 • Dzięki uznaniu nas za organizację uprawnioną na kolejny rok do korzystania z portalu Charytatywni.Allegro.pl sprzedaż na Allegro jest zwolniona z opłat za wystawienie i prowizję od sprzedaży. Cały dochód z aukcji Allegro przekazujemy na realizację naszych celów statutowych, głównie na promocję turystyki.
 • Korzystamy z przyznanego grantu, darowizny rzeczowej: Google: pakiet Google Apps for Work, oraz Google Ads.
 • W 2022 roku otrzymujemy dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Szczegółowa kwota dofinansowania znajduje się w sprawozdaniu za dany rok obrotowy.
 • W 2021 roku Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap otrzymała certyfikat Zakup Prospołeczny i w 2022 roku przejdziemy ponowną certyfikację.

2021

 • We wtorki od godziny 13:00 do 17:00 można skorzystać z usług Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Punkt działa w ramach Funduszu Sprawiedliwości i jest prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk (więcej informacji).
 • Kontynuujemy realizację zadania publicznego „Gołdapski Fundusz Stypendialny”. Wieloletnie zadanie zlecone przez gminę Gołdap (2020-2022) polega na prowadzeniu funduszu stypendialnego dedykowanego mieszkańcom gminy Gołdap uczęszczającym lub rozpoczynającym naukę w szkole ponadpodstawowej. Kwota dotacji w 2021 roku wynosi 15 000,00 zł. Planowana kwota na stypendia wynosi 18 000,00 zł (w 2021 roku przyznaliśmy dodatkowe stypendium, łącznie wypłacono 10 stypendiów po 2 000,00 zł każde), z czego wkład własny finansowy pochodzi z nadwyżki z działalności gospodarczej fundacji (informacje o stypendiach znajdziemy w dedykowanej zakładce z aktualnościami stypendialnymi – tutaj).
 • 20 stycznia 2021 podpisaliśmy Umowę Subwencji Finansowej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. otrzymując wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
 • 26 lutego 2021 roku podpisaliśmy z gminą Gołdap umowę realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju turystyki pn. „Centrum Informacji Turystycznej”. Kwota dotacji na 2021 rok wynosi 180 000,00 zł. W ramach zadania poza głównym zadaniem jakim jest prowadzenie centrum informacji turystycznej, zakupiliśmy artykuł promujący region o zasięgu ponadregionalnym (więcej informacji) oraz zrealizujemy wizytę wideoblogerów w Gołdapi.
 • Dzięki zawartemu w maju 2021 porozumieniu z Zespołem Szkół Zawodowych w Gołdapi w fundacji zrealizowane zostały praktyki i staże dla osób z kierunku turystyka i hotelarstwo (więcej informacji).
 • W ramach współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku, w siedzibie fundacji odbywają się cyklicznie dyżury specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
 • 16 czerwca 2021 otrzymaliśmy decyzję Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0.
 • W 2021 roku Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap otrzymała certyfikat Zakup Prospołeczny.
 • W 2021 roku zgłosiliśmy Gołdap do konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej.
 • Dzięki uznaniu nas za organizację uprawnioną do korzystania z portalu Charytatywni.Allegro.pl sprzedaż na Allegro jest zwolniona z opłat za wystawienie i prowizję od sprzedaży. Cały dochód z aukcji Allegro przekazujemy na realizację naszych celów statutowych, głównie na promocję turystyki.
 • Darowizny rzeczowe: Google: pełen pakiet Google Apps for Work, oraz Google Ads (kwota wsparcia rzeczowego 32 048 $).
 • W 2021 roku korzystaliśmy z dofinansowania do wynagrodzeń PFRON. Szczegółowa kwota dofinansowania znajduje się w sprawozdaniu za dany rok obrotowy.

2020

 • W roku 2020 w każdy wtorek od godziny 13:00 do 17:00 można skorzystać z Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, znajdującym się w siedzibie fundacji. Punkt w ramach Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk (więcej informacji).
 • 27 lutego 2020 r. podpisaliśmy umowę realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju turystyki pod tytułem „Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi”. Umowa zawarta z gminą Gołdap zakłada prowadzenie centrum informacji turystycznej do 31 grudnia 2020 r. W ramach zadania prowadzony jest fanpage oraz strona www.uzdrowiskogoldap.pl. Kwota dotacji: 180 000,00 zł
 • 27 lutego 2020 r. podpisaliśmy umowę realizacji zadania publicznego pod tytułem „Gołdapski Fundusz Stypendialny” – wieloletnie zadanie zlecone przez gminę Gołdap (2020-2022) polega na prowadzeniu funduszu stypendialnego dedykowanego mieszkańcom gminy Gołdap uczęszczającym lub rozpoczynającym naukę w szkole ponadpodstawowej. Kwota dotacji w 2020 roku wynosi 15 000,00 zł.  (informacje o stypendiach znajdziemy tutaj).
 • W marcu 2020 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap sfinansowała pamiątkową tablicę na pomniku ku czci gołdapskich Żydów – ofiar nocy kryształowej, niemieckiego nazizmu. Wcześniejsza uległa zniszczeniu. Natomiast sam pomnik jest jednym z elementów questu historycznego „Gołdap” (więcej informacji).
 • 3 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi umowę pożyczki w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Pożyczka została umorzona.
 • Fundacja skorzystała ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne w ZUS od marca do maja 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej dla mikroprzedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.
 • 27 kwietnia 2020 uzyskaliśmy Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych RPO WM (Umowa 1/DO/2020) oraz Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych PO WER (Umowa 1/DO/2020). Łączna wartość dofinansowania za okres 3 miesięcy wyniesie 16 285,29 zł w ramach programu PUP: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 14 maja 2020 podpisaliśmy  umowę z Polskim Funduszem Rozwoju uzyskując subwencję w ramach Tarczy Finansowej 1.0.
 • Dzięki porozumieniu grupy Rowerowa Gołdap z Fundacją Rozwoju Regionu Gołdapi, fundacja ufunduje specjalne sportowe stypendium dla ucznia szkoły podstawowej (więcej informacji). 
 • 24 sierpnia 2020 roku podpisaliśmy Umowę realizacji zadania publicznego nr T/9/2020 z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod nazwą Mazury Garbate marką turystyczną dotyczącego wydania folderu i realizacji filmu i zdjęć regionu. Wartość dotacji wynosi 12 300,00 zł (więcej informacji).
 • 1 września 2020 roku przeznaczyliśmy 1 918,93 zł z zysku działalności gospodarczej na sfinansowanie stypendium rzeczowego sportowego w ramach akcji „Kręcimy rowerowe stypendium”.
 • Darowizny rzeczowe: Google: pełen pakiet Google Apps for Work, oraz Google Ads
 • W 2020 roku korzystaliśmy z dofinansowania do wynagrodzeń PFRON. Szczegółowa kwota dofinansowania znajduje się w sprawozdaniu za dany rok obrotowy.

2019

 • Umowa z 1 marca 2019 roku – zadanie w zakresie rozwoju turystyki pn. Centrum Informacji Turystycznej – kwota wsparcia gminy Gołdap wynosi 180 000,00 zł.
 • Umowa z 1 kwietnia 2019 roku – z zakresu pomoc materialna uczniom „Teraz Gołdap GFS” – kwota wsparcia gminy Gołdap wynosi 15 000,00 zł.
 • Umowa z 1 kwietnia 2019 roku dotycząca Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie finansowe na zakup pomocy do biblioteki SP w Jabłońskich – dotacja 2 480,00 zł.
 • Umowa z 5 kwietnia 2019 roku na wykonanie inwestycji pn. „Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap”.
 • Umowa z czerwca 2019 roku – zakup dwóch monitorów interaktywnych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” Szkole Podstawowej w Galwieciach. Dotacja w wysokości 14 000,00 zł .
 • Umowa dotycząca współdziałania w zakresie realizacji programu „Umiem pływać”.
  Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania – SP Boćwinka.
 • Od początku 2019 roku udostępniamy nieodpłatnie nasze pomieszczenia na Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gołdapi w ramach programu rządowego Ministerstwa Sprawiedliwości (więcej informacji).
 • W 2019 roku kontynuujemy realizację projektów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie otrzymaliśmy w 2018 roku i było ono kontynuowane do końca marca 2019 roku.
 • W 2019 roku dzięki wnioskowi Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap marka Gołdap – Mazurski Zdrój zdobyła główną nagrodę Najlepszej Europejskiej Destynacji Turystycznej w konkursie EDEN. EDEN czyli European Destinations of Excellence to projekt zainaugurowany w 2006 roku przez Komisję Europejską. Jego celem jest stworzenie europejskiej sieci obszarów i produktów turystycznych, które są jak dotychczas mało rozpoznawalne, ale charakteryzują się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Europy. Nagrodą jest promocja marketingowa drukowana w UE oraz online poprzez Polską Organizację Turystyczną. Obecnie fundacja aplikowała także w imieniu miasta do innych konkursów i projektów, o rozstrzygnięciach których poinformujemy niebawem.
 • W październiku 2019 roku Fundacja odebrała nagrodę główną w konkursie PRO Warmia Mazury w ramach IX Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur za projekt „Gołdap – Mazurski Zdrój. Regeneracja Przygodą”.

2018

Przedsiębiorstwo społeczne w FRRG
 • Umowa z października 2018 r. o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 15 000,00 zł.
 • Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 22 200,00 zł.
 • 29.03.2018 – Umowa o przyznanie dotacji na zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” – kwota dotacji 48 000,00 zł.
 • Umowa z 11 kwietnia 2018 r. – przyznanie wsparcia opiekuna biznesowego – wartość wsparcia 22 200,00 zł.
Szkoły
 • Porozumienie nr 1/2018/OPR w sprawie współdziałania w zakresie sfinansowania wymiany oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Boćwince – 4 000,00 zł.
 • Umowy przekazania w użyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Darowizny:
 • 09.01.2018 – Darowizna na cele statutowe fundacji – 360,00 zł,
 • 09.05.2018 – Darowizna na cele statutowe – 50,00 zł,
 • 02.07.2018 – Darowizna na bieżącą działalność statutową fundacji – 75,00 zł
 • 25.10.2018 – Darowizna na działalność statutową fundacji – 123,03 zł
 • 25.10.2018 – Darowizna na działalność statutową fundacji – 89,81 zł
Przedsiębiorstwo społeczne w FRRG
 • Umowa z października 2018 r. o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 15 000,00 zł.
 • Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 22 200,00 zł.
 • 29.03.2018 – Umowa o przyznanie dotacji na zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” – kwota dotacji 48 000,00 zł.
 • Umowa z 11 kwietnia 2018 r. – przyznanie wsparcia opiekuna biznesowego – wartość wsparcia 22 200,00 zł.
Szkoły
 • Porozumienie nr 1/2018/OPR w sprawie współdziałania w zakresie sfinansowania wymiany oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Boćwince – 4 000,00 zł.
 • Umowy przekazania w użyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Darowizny:
 • 09.01.2018 – Darowizna na cele statutowe fundacji – 360,00 zł,
 • 09.05.2018 – Darowizna na cele statutowe – 50,00 zł,
 • 02.07.2018 – Darowizna na bieżącą działalność statutową fundacji – 75,00 zł
 • 25.10.2018 – Darowizna na działalność statutową fundacji – 123,03 zł
 • 25.10.2018 – Darowizna na działalność statutową fundacji – 89,81 zł
Konkurs fotograficzny „Gołdap – Mazurski Zdrój”

Zadanie zakłada wzbogacenie bazy fotograficznej regionu Gołdap poprzez organizację konkursu. Wsparcie gminy Gołdap wynosi 4 000,00 zł.

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2018

Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi
Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Fundacja otrzymała od Powiatu Gołdapskiego wsparcie w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie ulotki promującej atrakcje powiatu gołdapskiego.

TechSoup: W ramach programu TechSoup korzystamy z zakupu taniego oprogramowania uznanych producentów do pracy naszej Fundacji.

Google dla Organizacji Non profit: pełen pakiet Google Apps for Work, oraz Google Ad Grants. W ramach wsparcia otrzymujemy darowiznę na reklamę w jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek. Reklamy dotyczą działalności strony uzdrowiskogoldap.pl oraz frrg.pl prowadzonych przez Fundację – reklamują naszą ofertę i działania.

Darowizna rzeczowa AdWords: : 22 952,92 $.


Rok 2017

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2017

Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł.

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi

Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Wsparcie, dotacje:

Zatrudnienie, szkolenia

 • Umowa o organizację stażu na okres 01 września 2017 – 31 marca 2018,
 • Umowa OWES III/17/2017/PP w postaci doradztwa biznesowego i specjalistycznego – 12 840,00 zł,
 • Umowa nr 4/DS./2017 dot. przyznania doradztwa specjalistycznego – 1 200,00 zł.
Szkoły
 • Umowa nr 74/531.37.2017 z 23 października 2017 – zakup pomocy dydaktycznych oraz technicznych szkoleń nauczycieli w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej w Boćwince oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich – 22 400,00 zł.
 • Porozumienie nr 6/2017/OPR w sprawie współdziałania w zakresie zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Jabłońskich – 4 800,00 zł.
 • Porozumienie nr 7/2017/OPR w sprawie współdziałania w zakresie sfinansowania wymiany przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej w Boćwince – 1 845,00 zł.
 • Umowa darowizny rzeczowej – dostosowanie pomieszczeń i przekazanie sprzętu oraz mebli pod Pracownię Orange w Szkole Podstawowej w Boćwince.