Rok 2019

 • Umowa z 1 marca 2019 roku – zadanie w zakresie rozwoju turystyki pn. Centrum Informacji Turystycznej – kwota wsparcia gminy Gołdap wynosi 180 000,00 zł.
 • Umowa z 1 kwietnia 2019 roku – z zakresu pomoc materialna uczniom „Teraz Gołdap GFS” – kwota wsparcia gminy Gołdap wynosi 15 000,00 zł.
 • Umowa z 1 kwietnia 2019 roku dotycząca Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie finansowe na zakup pomocy do biblioteki SP w Jabłońskich – dotacja 2 480,00 zł.
 • Umowa z 5 kwietnia 2019 roku na wykonanie inwestycji pn. „Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap”.
 • Umowa z czerwca 2019 roku – zakup dwóch monitorów interaktywnych w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” Szkole Podstawowej w Galwieciach. Dotacja w wysokości 14 000,00 zł .
 • Umowa dotycząca współdziałania w zakresie realizacji programu „Umiem pływać”.
  Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania – SP Boćwinka.
 • Od początku 2019 roku udostępniamy nieodpłatnie nasze pomieszczenia na Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gołdapi w ramach programu rządowego Ministerstwa Sprawiedliwości (więcej informacji).
 • W 2019 roku kontynuujemy realizację projektów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie otrzymaliśmy w 2018 roku i było ono kontynuowane do końca marca 2019 roku.
 • W 2019 roku dzięki wnioskowi Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap marka Gołdap – Mazurski Zdrój zdobyła główną nagrodę Najlepszej Europejskiej Destynacji Turystycznej w konkursie EDEN. EDEN czyli European Destinations of Excellence to projekt zainaugurowany w 2006 roku przez Komisję Europejską. Jego celem jest stworzenie europejskiej sieci obszarów i produktów turystycznych, które są jak dotychczas mało rozpoznawalne, ale charakteryzują się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Europy. Nagrodą jest promocja marketingowa drukowana w UE oraz online poprzez Polską Organizację Turystyczną. Obecnie fundacja aplikowała także w imieniu miasta do innych konkursów i projektów, o rozstrzygnięciach których poinformujemy niebawem.

Rok 2018

Przedsiębiorstwo społeczne w FRRG
 • Umowa z października 2018 r. o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 15 000,00 zł.
 • Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”. Kwota wsparcia 22 200,00 zł.
 • 29.03.2018 – Umowa o przyznanie dotacji na zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” – kwota dotacji 48 000,00 zł.
 • Umowa z 11 kwietnia 2018 r. – przyznanie wsparcia opiekuna biznesowego – wartość wsparcia 22 200,00 zł.
Szkoły
 • Porozumienie nr 1/2018/OPR w sprawie współdziałania w zakresie sfinansowania wymiany oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Boćwince – 4 000,00 zł.
 • Umowy przekazania w użyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Darowizny:
 • 09.01.2018 – Darowizna na cele statutowe fundacji – 360,00 zł,
 • 09.05.2018 – Darowizna na cele statutowe – 50,00 zł,
 • 02.07.2018 – Darowizna na bieżącą działalność statutową fundacji – 75,00 zł
 • 25.10.2018 – Darowizna na działalność statutową fundacji – 123,03 zł
 • 25.10.2018 – Darowizna na działalność statutową fundacji – 89,81 zł
Konkurs fotograficzny „Gołdap – Mazurski Zdrój”

Zadanie zakłada wzbogacenie bazy fotograficznej regionu Gołdap poprzez organizację konkursu. Wsparcie gminy Gołdap wynosi 4 000,00 zł.

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2018

Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi
Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Promocja powiatu poprzez wydanie ulotki „Atrakcje powiatu gołdapskiego”

Fundacja otrzymała od Powiatu Gołdapskiego wsparcie w wysokości 1 000,00 zł na wykonanie ulotki promującej atrakcje powiatu gołdapskiego.

TechSoup: W ramach programu TechSoup korzystamy z zakupu taniego oprogramowania uznanych producentów do pracy naszej Fundacji.

Google dla Organizacji Non profit: pełen pakiet Google Apps for Work, oraz Google Ad Grants. W ramach wsparcia otrzymujemy darowiznę na reklamę w jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek. Reklamy dotyczą działalności strony uzdrowiskogoldap.pl oraz frrg.pl prowadzonych przez Fundację – reklamują naszą ofertę i działania.

Darowizna rzeczowa AdWords: : 22 952,92 $.


Rok 2017

Zadania zlecone w roku 2017:

Prowadzenie funduszu stypendialnego 2017

Na prowadzenie gołdapskiego funduszu stypendialnego gmina Gołdap przeznacza w tym roku 15 000,00 zł.

Rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi

Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – wsparcie udzielone wynosi 160 000,00 zł.

Wsparcie, dotacje:

Zatrudnienie, szkolenia

 • Umowa o organizację stażu na okres 01 września 2017 – 31 marca 2018,
 • Umowa OWES III/17/2017/PP w postaci doradztwa biznesowego i specjalistycznego – 12 840,00 zł,
 • Umowa nr 4/DS./2017 dot. przyznania doradztwa specjalistycznego – 1 200,00 zł.
Szkoły
 • Umowa nr 74/531.37.2017 z 23 października 2017 – zakup pomocy dydaktycznych oraz technicznych szkoleń nauczycieli w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” dla Szkoły Podstawowej w Boćwince oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich – 22 400,00 zł.
 • Porozumienie nr 6/2017/OPR w sprawie współdziałania w zakresie zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Jabłońskich – 4 800,00 zł.
 • Porozumienie nr 7/2017/OPR w sprawie współdziałania w zakresie sfinansowania wymiany przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej w Boćwince – 1 845,00 zł.
 • Umowa darowizny rzeczowej – dostosowanie pomieszczeń i przekazanie sprzętu oraz mebli pod Pracownię Orange w Szkole Podstawowej w Boćwince.

Darowizna rzeczowa AdWords: Uzyskane w 2017 r. wsparcie rzeczowe wyniosło 12 089,79 $.

Skip to content