29 grudnia 2023

Wyniki szacowania kosztów przygotowania i dostawy obiadów szkołom

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap dziękuje za złożenie ofert w celu oszacowania ceny przygotowania i dostawy obiadów. Do dnia 27 grudnia 2023 r. do godz. 08:00 na adres e-mail: […]
21 grudnia 2023

Zaproszenie do złożenia oferty w celu oszacowania kosztów przygotowania i dostawy obiadów szkołom

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, działając w imieniu Szkoły Podstawowej w Galwieciach oraz Szkoły Podstawowej w Boćwince zaprasza do złożenia oferty w celu oszacowania kosztów przygotowania i dostawy obiadów […]
7 listopada 2023

Informacja z otwarcia ofert dla zapytania Przebudowa strony frrg.pl

Informacja z otwarcia ofert dla zapytania dotyczącego usługi Przebudowa – dostosowanie strony ze sklepem online www.frrg.pl do WCAG 2.1 z przeniesieniem treści związanej z realizacją projektu „e-FRRG. Modernizacja na 5+” […]
3 listopada 2023

Zapytanie – przebudowa strony www.frrg.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi Przebudowa – dostosowanie strony ze sklepem online www.frrg.pldo WCAG 2.1 z przeniesieniem treści związanej z realizacją projektu „e-FRRG. Modernizacja na 5+”realizowanego w ramach działania „Odporność oraz […]
24 października 2023

Informacja z otwarcia ofert – zestaw maszyn i urządzeń

Informacja z otwarcia ofert dla zapytania dostawa zestawu maszyn do produkcji gadżetów związanej z realizacją projektu „e-FRRG. Modernizacja na 5+” realizowanego w ramach działania „Odporność oraz rozwój ekonomii […]
23 października 2023

Informacja z wyników oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi wydruku 6000 sztuk folderu / katalogu szytego

Informacja z wyników oszacowania wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego usługi wydruku 6000 sztuk folderu / katalogu szytego związanej z realizacją projektu „e-FRRG. Modernizacja na 5+”realizowanego w ramach działania „Odporność oraz rozwój […]
18 października 2023

Zaproszenie do złożenia oferty w celu oszacowania zamówienia dot. usługi wydruku 6000 sztuk folderu / katalogu szytego

związanej z realizacją projektu „e-FRRG. Modernizacja na 5+” realizowanego w ramach działania „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 realizującego inwestycje A4.3.1. ujętą w […]
18 października 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy zestawu maszyn do produkcji gadżetów

związanej z realizacją projektu „e-FRRG. Modernizacja na 5+”realizowanego w ramach działania „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 realizującego inwestycje A4.3.1. ujętą w Krajowym Planie […]
26 września 2023

Informacja z otwarcia ofert – dostawa mebli część II

Informacja z otwarcia ofert dla zapytania dotyczącego dostawy, montażu i ustawienia zestawu mebli systemowych i magazynowych (część II) związanej z realizacją projektu „e-FRRG. Modernizacja na 5+” realizowanego w ramach […]
Skip to content