20 maja 2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zapytania dotyczącego usługi wydruku plakatów

Gołdap, 20 maja 2022 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zapytania dotyczącego usługi wydruku plakatów związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO […]
13 maja 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi wydruku plakatów

związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” |w zakresie […]
26 kwietnia 2022

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla drugiego zapytania dotyczącego przeprowadzenia prelekcji „Woda źródłem życia” w dniu 5 czerwca 2022 roku

Gołdap, 26 kwietnia 2022 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla drugiego zapytania dotyczącego przeprowadzenia prelekcji „Woda źródłem życia” w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją […]
26 kwietnia 2022

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla drugiego zapytania dotyczącego dostawy namiotu promocyjnego z wyposażeniem

Gołdap, 26 kwietnia 2022 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla drugiego zapytania dotyczącego dostawy namiotu promocyjnego z wyposażeniem związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem […]
26 kwietnia 2022

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego zakupu, oznakowania i dostawy artykułów promocyjnych

związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie wzmacniania […]
20 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące dostawy namiotu promocyjnego z wyposażeniem

związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” |w zakresie […]
20 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zakupu, oznakowania i dostawy artykułów promocyjnych

związanych z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie […]
20 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE (2) dotyczące przeprowadzenia prelekcji „Woda źródłem życia” w dniu 5 czerwca 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące przeprowadzenia prelekcji „Woda źródłem życia” w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego […]
20 kwietnia 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sztalug ze stali do ekspozycji grafik

związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie wzmacniania […]
Skip to content