7 czerwca 2024

Uzyskaj 3000 zł stypendium. Bez względu na dochody!

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego. O stypendium w kwocie 3000,00 zł wypłacanej jednorazowo mogą ubiegać się: W edycji […]
24 października 2023

Poznaj tegorocznych stypendystów

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap wypłaciła stypendia w ramach zadania „Gołdapski Fundusz Stypendialny”. W tegorocznej edycji Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli placówek oświatowych i instytucji pomocy społecznej oraz Rady […]
13 października 2023

Znamy stypendystów 2023

13 października 2023 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej. W skład komisji weszli przedstawiciele szkół ponadpodstawowych, instytucji pomocy społecznej, urzędu pracy oraz […]
7 września 2023

Analiza formalna wniosków – zakończenie I naboru

Uprzejmie informujemy, że w pierwszym naborze stypendialnym wpłynęło 13 wniosków i wszystkie zostały dopuszczone formalnie do oceny merytorycznej. Wobec tego, że wniosków jest więcej od liczby zaplanowanych stypendiów […]
7 czerwca 2023

Szansa na 3000 zł stypendium

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego. O stypendium w kwocie 3000,00 zł wypłacanej jednorazowo mogą ubiegać się: W edycji […]
5 października 2022

Stypendia wypłacone. Zobacz gdzie uczą się stypendyści GFS

Wczoraj wypłaciliśmy stypendia Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego. W tegorocznej edycji Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli placówek oświatowych i instytucji pomocy społecznej oraz Rady Miejskiej w Gołdapi dokonała oceny przedłożonych […]
23 września 2022

Znamy tegorocznych Stypendystów!

22 września 2022 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej. W skład komisji weszli przedstawiciele szkół ponadpodstawowych, instytucji pomocy społecznej, urzędu pracy oraz […]
20 września 2022

Posiedzenie komisji stypendialnej 22 września

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie komisji stypendialnej zwołanej do oceny wniosków w naborze 2022/2023 o przyznanie stypendium jednorazowego odbędzie się w czwartek, 22 września 2022 roku. O rozstrzygnięciu w […]
31 sierpnia 2022

Analiza formalna wniosków złożonych w pierwszym naborze programu

Uprzejmie informujemy, że 26 sierpnia 2022 roku wpłynęło 12 wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu Gołdapski Fundusz Stypendialny współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap oraz Gminę Gołdap. […]
Skip to content