Sprawozdania Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

za 2023

za 2022

Roczne rozliczenie dotacji na placówki szkolne:

za 2021

Roczne rozliczenie dotacji na placówki szkolne:

za 2020

Sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za 2020 rok

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za 2020 rok


Roczne rozliczenie dotacji na placówki szkolne:

za 2019

za 2018

za 2017

za 2016

za 2015

za 2014

za 2013

za 2012

za 2011

za 2010