Sprawozdania Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

za 2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok – zamieszczono w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych i oczekuje na zatwierdzenie przez organy fundacji. Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok oczekuje na zatwierdzenie przez organy fundacji.

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI SZKOLNYCH

za 2019

za 2018

za 2017

za 2016

za 2015

za 2014

za 2013

za 2012

za 2011

za 2010

Skip to content