Władzami fundacji są:

 • Zgromadzenie Fundatorów,
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów
Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap ustanowiona jest przez następujących fundatorów:
I. Miasto i Gminę Gołdap, Gminę Dubeninki i Banie Mazurskie;
II. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wamax” w Gołdapi i Dom Kultury w Gołdapi
III. Jana Sobutę, Sylwiana Ignacego Świerzbina, Czesławę Kiełbasę, Wacława Eugeniusza Orłowskiego, Bogusława Grzegorza Antosiewicza, Jadwigę Leszczyńską, Zbigniewa Jana Mieruńskiego, Marka Aleksandra Mirosa, Halinę Morzy, Jacka Antoniego Morzego, Jarosława Marka Słomę, Ireneusza Jana Szafrugę, Wiesława Swatka, Krystynę Stanisławę Trzasko, Jarosława Walca, Marzannę Mariannę Wardziejewską, Jolantę Mogilnicką, Dariusza Tadeusza Iwanowskiego.

Rada Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap (kadencja od 7 lutego 2023 do 6 lutego 2027):
Radę Fundacji tworzy od pięciu do dziewięciu osób wybieranych na okres 4 lat przez Zgromadzenie Fundatorów.

 • Jacek Antoni Morzy – Przewodniczący Rady
 • Marzanna Marianna Wardziejewska – Wiceprzewodnicząca Rady
 • Joanna Magdalena Łabanowska – Członek Rady
 • Teresa Kalinowska – Członek Rady
 • Halina Wojtanis – Członek Rady
 • Piotr Kondratowicz – Członek Rady
 • Jolanta Sztabińska – Członek Rady
 • Dorota Szczypiorska – Członek Rady

Zarząd Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap: (jednoosobowy zarząd)
Zarząd Fundacji tworzy do 5 członków wybranych na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

 • Piotr Wasilewski – Prezes Zarządu