Władzami fundacji są:

Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.

Radę Fundacji tworzy od pięciu do dziewięciu osób wybieranych na okres 4 lat przez Zgromadzenie Fundatorów.

Zarząd Fundacji tworzy do 5 członków wybranych na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.