Władzami fundacji są:

 • Zgromadzenie Fundatorów,
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów
Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap ustanowiona jest przez następujących fundatorów:
I. Miasto i Gminę Gołdap, Gminę Dubeninki i Banie Mazurskie;
II. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wamax” w Gołdapi i Dom Kultury w Gołdapi
III. Jana Sobutę, Sylwiana Ignacego Świerzbina, Czesławę Kiełbasę, Wacława Eugeniusza Orłowskiego, Bogusława Grzegorza Antosiewicza, Jadwigę Leszczyńską, Zbigniewa Jana Mieruńskiego, Marka Aleksandra Mirosa, Halinę Morzy, Jacka Antoniego Morzego, Jarosława Marka Słomę, Ireneusza Jana Szafrugę, Wiesława Swatka, Krystynę Stanisławę Trzasko, Jarosława Walca, Marzannę Mariannę Wardziejewską, Jolantę Mogilnicką, Dariusza Tadeusza Iwanowskiego.

Rada Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap (kadencja 2019 – 2022): (Pięcioosobowa Rada)
Radę Fundacji tworzy od pięciu do dziewięciu osób wybieranych na okres 4 lat przez Zgromadzenie Fundatorów.
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

 • Jacek Antoni Morzy – Przewodniczący Rady
 • Teresa Kalinowska – Członek Rady
 • Katarzyna Madej – Członek Rady
 • Tomasz Rafał Luto – Członek Rady
 • Halina Wojtanis – Członek Rady

Rada Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap (kadencja 2023 – 2027 – ukonstytuuje się w 2023 r.):

 • Jacek Antoni Morzy
 • Joanna Magdalena Łabanowska
 • Teresa Kalinowska
 • Halina Wojtanis
 • Piotr Kondratowicz
 • Jolanta Sztabińska
 • Dorota Szczypiorska
 • Marzanna Marianna Wardziejewska

Zarząd Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap: (jednoosobowy zarząd)
Zarząd Fundacji tworzy do 5 członków wybranych na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

 • Piotr Wasilewski – Prezes Zarządu