Za prowadzenie strony internetowej odpowiadają pracownicy Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Administrator BIP

Piotr Wasilewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
e-mail: poczta@frrg.pl
tel. 87 615 20 90

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap

Zgodnie z ust. 3 par. 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68), niniejsza strona jest jednocześnie stroną podmiotową BIP. Jednocześnie spełnia ona wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia.

Zobacz instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP

 • Strona podmiotowa BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj. z ustawą i z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 • „Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w lewej górnej części niniejszej strony.
 • „BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.
 • W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
 • W górnej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych lub kategorii, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP. Menu umożliwia poruszanie się po stronie podmiotowej BIP. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie. Menu przedmiotowe wyświetlane jest na każdej stronie serwisu.
 • Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.
 • Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL – www.bip.gov.pl.
 • W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
 • W części górnej serwisu znajduje się Wyszukiwarka – służąca do szybkiego wyszukania pożądanych informacji.
 • Powrót do strony podmiotowej BIP jest możliwy poprzez kliknięcie w znajdujący się w górnej prawej części ekranu ikonę BIP. Kliknięcie w tę ikonę umożliwia dostęp do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 • W przypadku FRRG strona podmiotowa BIP jest jednocześnie własną stroną WWW zgodnie z ust. 3 par. 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej; własna strona WWW spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia.