Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została powołana do życia 10 grudnia 1997 roku

Jej fundatorami obok osób prawnych i fizycznych są trzy sąsiadujące ze sobą gminy Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Gmina Gołdap, Gmina Banie Mazurskie i Gmina Dubeninki. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionu.

Fundacja jest organem prowadzącym dwie szkoły wiejskie:
  • Szkołę Podstawową w Boćwince,
  • Szkołę Podstawową w Galwieciach.

Od września 2014 do sierpnia 2019 roku fundacja była organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Jabłońskich

Od wielu lat realizujemy zadania zlecone z zakresu rozwoju turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

Od roku 2018 jesteśmy partnerem Stowarzyszenia KOSTROMA z Suwałk w projekcie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach. W tym roku otrzymaliśmy także inne wsparcie (Sprawdź). W 2018 roku realizowaliśmy także inne mniejsze zadania z zakresu aktywizacji lokalnego środowiska oraz turystyki.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap ponadto prowadzi:
  • przedsiębiorstwo społeczne oferując gadżety reklamowe, usługi poligraficzne oraz haft komputerowy (działalność gospodarcza),
  • Gołdapski Fundusz Stypendialny – wspierający osoby z regionu Gołdap uczęszczające do szkół średnich.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez m.in. następujące cele:

  • stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;
  • wspieranie działań mających na celu przekształcenia strukturalne gmin zagrożonych takim bezrobociem;
  • wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji;
  • wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych;
  • promowanie powiatu gołdapskiego,
  • więcej w Statucie.

 

Funkcję prezesa Zarządu FRRG pełni Piotr Wasilewski

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Skip to content