Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została powołana do życia 10 grudnia 1997 roku

Jej fundatorami obok osób prawnych i fizycznych są trzy sąsiadujące ze sobą gminy Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Gmina Gołdap, Gmina Banie Mazurskie i Gmina Dubeninki. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, mających na celu rozwój i aktywizację regionu. Szczegółowe cele i rodzaje działalności znajdziemy w Statucie.


 
Fundacja jest organem prowadzącym dwie publiczne szkoły wiejskie:

Od września 2014 do sierpnia 2019 roku fundacja była organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Jabłońskich

Od wielu lat realizujemy zadania zlecone z zakresu rozwoju turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap ponadto prowadzi:
  • przedsiębiorstwo społeczne oferujące gadżety reklamoweusługi grawerskie, usługi poligraficzne,
  • Gołdapski Fundusz Stypendialny – wspierający młodzież ze szkół średnich z gminy Gołdap.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez m.in. następujące cele

  • stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych
  • wspieranie działań mających na celu przekształcenia strukturalne gmin zagrożonych bezrobociem
  • wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji
  • wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych
  • promowanie powiatu gołdapskiego
  • organizowanie kursów, szkoleń, prowadzenie szkoleń i wspomaganie inicjatyw proekologicznych
  • działalność szkoleniowa i edukacyjna, w tym przede wszystkim inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie szkoleń