Podmiotowa Strona BIP zawiera:

 1. Logo – znak graficzny Biuletynu,
 2. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4. Menu przedmiotowe,
 5. Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
 6. Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
 7. Moduł wyszukujący.

Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe:

 • Redakcja – wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi – strona główna podmiotowego BIP
 • Mapa strony – dynamicznie generowane drzewo dokumentów
 • zbiorcze zestawienie udostępnionych wszystkich dokumentów
 • Instrukcja korzystania – niniejszy dokument