Wniosek otrzymany drogą elektroniczną 10-06-2020.
Odpowiedź udzielona zgodnie z wnioskiem pisemnie (papierowo, listownie) 24-06-2020