7 maja 2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gołdap, dn. 07.05.2018 r.   ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty   Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, reprezentowana przez Prezesa Fundacji, na podstawie           art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 […]
26 kwietnia 2018

Ogłoszenie nr 551111-N-2018 z dnia 2018-04-26 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry

Ogłoszenie nr 551111-N-2018 z dnia 2018-04-26 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i […]
26 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr500092217-N-2018 z dnia 26-04-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry […]
26 kwietnia 2018

Informacja o unieważnieniu

Gołdap, dn. 26.04.2018 r.  Informacja o unieważnieniu  Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z […]
25 kwietnia 2018

Informacja o unieważnieniu

Gołdap, dn. 25.04.2018 r.   Informacja o unieważnieniu  Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo […]
25 kwietnia 2018

Informacja z otwarcia ofert

Gołdap, dn. 25.04.2018 r. Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie […]
20 kwietnia 2018

Aktualizacja: Zadania zlecone i wsparcie w roku 2018

Aktualizacja 08-06-2018 Wsparcie, dotacje: Wsparcie pomostowe Umowa z 11 kwietnia 2018 r. o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Osi Priorytetowej 11 – włączenie społeczne (Wsparcie przedsiębiorczości społecznej) […]
9 kwietnia 2018

Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 542131-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i […]
9 kwietnia 2018

Pamiątki z Gołdapi kupisz na oficjalnej stronie Uzdrowiska Gołdap

Miło jest nam poinformować Państwa, że uruchomiliśmy wersję testową katalogu z pamiątkami z powiatu gołdapskiego, w tym publikacjami. Na specjalnej zakładce znajdą Państwo gadżety, rękodzieło lokalne, książki i […]
Skip to content