10 lipca 2018

Rusza rekrutacja na stypendia z programu „Równe Szanse”

Aktualizacja 11-07-2018: Informujemy, iż zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczy dochodów za rok 2017. Za błąd przepraszamy. Zostań tegorocznym stypendystą. Jeśli jesteś ambitny, działasz społecznie, udzielasz się w środowisku […]
26 czerwca 2018

Informacja z otwarcia ofert

Gołdap, dn. 26.06.2018 r. Informacja z otwarcia ofert  złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie […]
11 czerwca 2018

Ogłoszenie nr 570961-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Ogłoszenie nr 570961-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry […]
11 czerwca 2018

Ogłoszenie o unieważnieniu nr 500130484

Gołdap, dn. 11.06.2018 r.  Informacja o unieważnieniu  Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) […]
11 czerwca 2018

Informacja z otwarcia ofert

Gołdap, dn. 11.06.2018 r. Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury […]
7 czerwca 2018

Informacja o unieważnieniu. Ogłoszenie nr 500128366-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

Gołdap, dn. 07.06.2018 r. Informacja o unieważnieniu Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień […]
7 czerwca 2018

Informacja o unieważnieniu części I postępowania

Gołdap, dn. 07.06.2018 r. Informacja o unieważnieniu Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień […]
7 czerwca 2018

Ogłoszenie nr 500127962-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

  Ogłoszenie nr 500127962-N-2018 z dnia 07-06-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie […]
21 maja 2018

Informacja o cofnięciu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 7 maja 2018 r.

RICOLAND – DOM Renata Górska Papiernia 4E 16-400 Suwałki  Gołdap, dn. 21.05.2018 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne […]
Skip to content