20 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące dostawy namiotu promocyjnego z wyposażeniem

związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” |w zakresie […]
20 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zakupu, oznakowania i dostawy artykułów promocyjnych

związanych z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie […]
20 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE (2) dotyczące przeprowadzenia prelekcji „Woda źródłem życia” w dniu 5 czerwca 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące przeprowadzenia prelekcji „Woda źródłem życia” w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego […]
20 kwietnia 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sztalug ze stali do ekspozycji grafik

związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie wzmacniania […]
20 kwietnia 2022

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego dostawy namiotu promocyjnego z wyposażeniem

związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie wzmacniania […]
20 kwietnia 2022

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zapytania dotyczącego przeprowadzenia prelekcji „Znaczenie pszczół w środowisku i życiu człowieka – promocja właściwości miodu” w dniu 5 czerwca 2022 roku

związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie wzmacniania […]
20 kwietnia 2022

Informacja o unieważnieniu zapytania przeprowadzenia prelekcji „Woda źródłem życia” w dniu 5 czerwca 2022 roku

związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie wzmacniania […]
20 kwietnia 2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania dotyczącego usługi organizacji bloku gier i zabaw animacyjnych w dniu 5 czerwca 2022 roku

związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie wzmacniania […]
20 kwietnia 2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania dotyczącego usługi organizacji zajęć ruchowych ZUMBA, w dniu 5 czerwca 2022 roku

związanej z realizacją operacji „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie wzmacniania […]
Skip to content