7 marca 2022 podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Realizowany pod nazwą "Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia" projekt będzie w całości zrealizowany w 2022 roku. Projekt realizowany w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie wzmacniania kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Wniosek uzyskał refinansowanie w wysokości 100% w kwocie 44 750,56 zł, która jest jednocześnie wartością operacji.

Operacja składać się będzie z następujących elementów:

1) Impreza pod nazwą ,,Gołdap na zdrowie". Wydarzenie zorganizowane zostanie wiosną 2022 roku w Gołdapi na terenie dzielnicy uzdrowiskowej. Działania w programie skierowane będą do różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz dzieci. Specjalne programy ćwiczeń dla osób starszych ujęte będą w zajęciach prowadzonych przez instruktorów. Blok gier i zabaw ruchowych skierowany będzie do rodzin z dziećmi. W programie planuje się otwarte, ogólnodostępne zajęcia z instruktorem na zewnętrznej siłowni, zajęcia z instruktorem zumby, zajęcia z instruktorem jogi, aerobik na powietrzu. Wspólne gry i zabawy ruchowe integrujące mieszkańców. Podczas imprezy oprócz prowadzonych zajęć i wykładów zorganizowane będą stoiska promujące lokalne produkty.

2) Impreza rowerowa pod nazwą ,,Gołdap się kręci". Wydarzenie zorganizowane zostanie jesienią 2022 roku w Gołdapi. Będzie to międzypokoleniowy, jednodniowy rajd rowerowy prowadzący trasami rowerowymi w okolicach Gołdapi. Celem imprezy będzie promocja zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywności ruchowej mieszkańców tych najmłodszych, jak i seniorów, integracja lokalnej społeczności, a także promocja potencjału turystycznego obszaru EGO w kontekście turystyki rowerowej i turystycznych atrakcji regionu. Warto dodać, że Gołdap znajduje się na szlaku rowerowym Green Velo, a rozwój potencjału turystyki rowerowej stanowi jeden z istotnych elementów rozwoju obszaru EGO w kolejnych latach.

3) Akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach tej inicjatywy planuje się zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży. Konkursu plastycznego pod nazwą ,,Pszczoła w środowisku" skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych gminy Gołdap oraz fotograficznego pod nazwą ,,Woda wokół nas" skierowanego do młodzieży ze szkół średnich gminy Gołdap. W realizację zadań zaangażowany będzie Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Biblioteka Publiczna w Gołdapi dzięki podpisanemu porozumieniu.