Wyniki oceny merytorycznej wniosków stypendialnych
25 września 2020
Stypendia wypłacone. 18 000,00 zł trafiło do gołdapskich uczniów
6 października 2020
Skip to content