Od 1 września 2014 roku organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap. w oparciu o umowę o przekazanie z 14 lutego 2014 roku zawartą z gminą Gołdap. Szkoła ma status szkoły publicznej.

Szkoła Podstawowa w Boćwince
Boćwinka 13, 19-500 Gołdap
tel. 87 615 66 12
e-mail: spbocwinka@gazeta.pl
Dyrektor: Alicja Różańska

Szkoła Podstawowa w Galwieciach
Galwiecie 18
19-500 Gołdap
tel./fax: 87 615 33 30
e-mail: sp.galwiecie@wp.pl
Dyrektor: Małgorzata Jejer