Informacja o cofnięciu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 7 maja 2018 r.
21 maja 2018
Informacja o unieważnieniu części I postępowania
7 czerwca 2018
Skip to content