Aktualizacja Regulaminu konkursu fotograficznego

Serdecznie dziękujemy za wszelkie zgłoszone prace do konkursu fotograficznego „Gołdap – Mazurski Zdrój – moje miejsce jest tu!”. W związku z dużą ilością zgłoszeń zmianie ulegają zapisy regulaminu w niniejszych punktach:

VI. KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

było:

33. Do dnia 13.10.2017 r. Jury powołane przez Organizatorów dokona oceny zdjęć zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów konkursu.

jest:

33. Do dnia 13.11.2017 r. Jury powołane przez Organizatorów dokona oceny zdjęć zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów konkursu.,

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU – WYSTAWA POKONKURSOWA

było:

45.  Wyniki Konkursu, zwycięskie oraz pozostałe wybrane przez Organizatorów prace będą opublikowane na stronach internetowych uzdrowiskogoldap.pl, www.goldap.pl do 30.10.2017 r.

46. Organizatorzy będą kontaktować się z laureatami Konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie nie później niż do dnia 17.10.2017 r.

47. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród osobom wyróżnionym oraz promocja kalendarza Gołdapi na rok 2018 nastąpi w czasie wystawy pokonkursowej w Domu Kultury w Gołdapi nie później niż do dnia 30.10.2017 r.

jest:

45. Wyniki Konkursu, zwycięskie oraz pozostałe wybrane przez Organizatorów prace będą opublikowane na stronach internetowych uzdrowiskogoldap.pl, www.goldap.pl do 15.11.2017 r.

46. Organizatorzy będą kontaktować się z laureatami Konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie nie później niż do dnia 20.11.2017 r.

47. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród osobom wyróżnionym oraz promocja kalendarza Gołdapi na rok 2018 nastąpi w czasie wystawy pokonkursowej w Domu Kultury w Gołdapi nie później niż do dnia 30.11.2017 r.

REGULAMIN FOTO – REGULAMIN PO ZMIANACH Z 10-10-2017