Pracownia Orange i świetlica w Boćwince już działają

Pracownia Orange w Szkole Podstawowej w Boćwince powstawała dzięki wspólnemu wysiłkowi. Dzięki 19391 głosom Boćwinka uzyskała trzeci wynik w Polsce. Placówka otrzymała m. in. laptopy, konsolę do gier, telewizor LCD. W sobotę, 20 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie pracowni.

– To bardzo ważne, że nowoczesna pracownia komputerowa powstała właśnie w położonej na peryferiach Szkole Podstawowej w Boćwince, prowadzonej przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap. – wyjaśnia prezes FRRG, Piotr Wasilewski. – Wynik, jaki uzyskała placówka pokazuje po raz kolejny, że mieszkańcy są zaangażowani w sprawy gminy. Cieszę się, że powstała nie tylko pracowania, ale i świetlica, która będzie animować kolejne wartościowe działania. Serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie dyrektor szkoły Alicji Różańskiej oraz gronu pedagogicznemu, uczniom i rodzicom, sołtys Monice Wałejko oraz radnemu Stanisławowi Wójtowiczowi, a także wszystkim gołdapianom oraz przyjaciołom gminy i szkoły.

Pracownie Orange, w zamyśle twórców programu, mają być otwartymi dla wszystkich mieszkańców miejscami spotkań, rozwoju pasji i tradycji, kursów oraz warsztatów. Każda pracownia może wziąć udział w specjalnym programie „grywalizacji”. Zdobyte punkty i medale będzie można wymieniać na cenne nagrody. To kolejny bodziec, by świetlice tętniły życiem, organizowały ciekawe wydarzenia i wymieniały się pomysłami.

Źródło informacji: goldap.pl