Wręczono nagrody w konkursie fotograficznym „Gołdap – Mazurski Zdrój”

10 października w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap wręczono nagrody w konkursie fotograficznym „Gołdap – Mazurski Zdrój”.

W kategorii Atrakcje Gminy Gołdap wpłynęły 232 prace, natomiast w kategorii Ludzie i wydarzenia Gminy Gołdap wpłynęło 58 prac. Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu spełniały wymagania konkursu. Powołana komisja, w której składzie znaleźli się przedstawiciele organizatora, instytucji kultury i rady miejskiej, dokonała oceny prac na podstawie przedłożonych zanonimizowanych wydruków w ten sposób że:

  1. każdy członek komisji wybierze maksymalnie 5 fotografii, które są jego zdaniem najlepsze i
  2. wystawi ocenę każdej z tych fotografii od 1 do 5 punktów.

W momencie, w którym dwie lub więcej fotografii otrzymały tą samą liczbę punktów, prace poddano ponownej ocenie w ten sposób, że:

  1. każdy z członków komisji ponownie oceni każdą z prac posiadających tą samą liczbę punktów przyznając pracy najlepszej zdaniem członka komisji 1 punkt.
  2. zwycięży praca z największą liczbą punktów.

Ostatecznie po dokonaniu oceny laureatami kategorii Atrakcje Gminy Gołdap zostali:

I miejsce – Patrycja Zarzecka – nagroda 600,00 zł

II miejsce – Rafał Podpirko – nagroda 300,00 zł

III miejsce – Mariusz Duszak – nagroda 200,00 zł

Tym samym laureatami kategorii Ludzie i wydarzenia Gminy Gołdap zostali:

I miejsce – Marusz Duszak – nagroda 600,00 zł

II miejsce – Mariusz Duszak – nagroda 300,00 zł

III miejsce – Rafał Krukliński – nagroda 200,00 zł

10 października nastąpiło podpisanie dokumentów do wypłaty nagród oraz wręczenie drobnych upominków, spośród których najciekawszymi okazały się pocztówki z pracami konkursowymi. W sumie dzięki konkursowi fundacja zaprojektowała 12 nowych pocztówek z pracami gołdapian. Pocztówki są dostępne do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi (plac Zwycięstwa 16). Zadanie jest współfinansowane przez gminę Gołdap.