21 maja 2018

Ogłoszenie nr 561525-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

Ogłoszenie nr 561525-N-2018 z dnia 2018-05-21 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty […]
11 maja 2018

Ogłoszenie nr 500103883-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.

Ogłoszenie nr 500103883-N-2018 z dnia 11-05-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i […]
11 maja 2018

Informacja z otwarcia ofert

Gołdap, dn. 11.05.2018 r. Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie […]
7 maja 2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gołdap, dn. 07.05.2018 r.   ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty   Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, reprezentowana przez Prezesa Fundacji, na podstawie           art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 […]
26 kwietnia 2018

Ogłoszenie nr 551111-N-2018 z dnia 2018-04-26 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry

Ogłoszenie nr 551111-N-2018 z dnia 2018-04-26 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i […]
26 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr500092217-N-2018 z dnia 26-04-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry […]
Skip to content