11 kwietnia 2022

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu, oznakowania i dostawy materiału promocyjnego pn. apteczka brelok pierwsza pomoc

Gołdap, 11 kwietnia 2022 r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu, oznakowania i dostawy materiału promocyjnego pn. apteczka brelok pierwsza pomoc związanej z realizacją […]
11 kwietnia 2022

Zapytanie ofertowe (2) – piłka dmuchana plażowa

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące zakupu, oznakowania i dostawy materiału promocyjnego pn. piłka dmuchana plażowa związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego w […]
11 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia prelekcji „Znaczenie pszczół w środowisku i życiu człowieka – promocja właściwości miodu” w dniu 5 czerwca 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące przeprowadzenia prelekcji „Znaczenie pszczół w środowisku i życiu człowieka – promocja właściwości miodu” w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie […]
11 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia prelekcji „Woda źródłem życia” w dniu 5 czerwca 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące przeprowadzenia prelekcji „Woda źródłem życia” w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego […]
11 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi organizacji bloku gier i zabaw animacyjnych w dniu 5 czerwca 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące usługi organizacji bloku gier i zabaw animacyjnych w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu […]
11 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi organizacji zajęć ruchowych zumba w dniu 5 czerwca 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące usługi organizacji zajęć ruchowych zumba w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego […]
11 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi organizacji zajęć ruchowych siłownia zewnętrzna w dniu 5 czerwca 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące usługi organizacji zajęć ruchowych siłownia zewnętrzna w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” […]
11 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi organizacji zajęć ruchowych joga w dniu 5 czerwca 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące usługi organizacji zajęć ruchowych joga w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” realizowanego […]
11 kwietnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi organizacji zajęć ruchowych – aerobik, w dniu 5 czerwca 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWEdotyczące usługi organizacji zajęć ruchowych – aerobik, w dniu 5 czerwca 2022 roku związanej z realizacją projektu „Gołdap w krainie EGO miejscem zdrowego i aktywnego stylu życia” […]
Skip to content