Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dokonano wyboru ofert. Na realizację zamówienia wpłynęło 8 ofert: Numer oferty Nazwa Podmiotu (firmy) oraz adres Oferta […]
by Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap / 23 listopada 2017 /In Aktualności, Szkoły

Wręczono nagrody laureatom konkursu

Wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Gołdap – Mazurski Zdrój – Moje miejsce jest tu” miało miejsce w czasie odbywającej się 9 listopada wystawy w holu sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi. Nagrody wręczył Tomasz Luto, burmistrz Gołdapi wraz z Piotrem Wasilewskim, prezesem Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap. W czasie wystawy zaprezentowano także kalendarz gołdapski na rok […]
by Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap / 10 listopada 2017 /In Aktualności