8 marca 2019

Ogłoszenie 62/08/03/2019 – Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

Niniejszym zapytaniem ofertowym objęte jest wykonanie zadania pn.: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]
3 września 2018

Informacja z otwarcia ofert

Gołdap, dn. 03.09.2018 r.  Informacja  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury […]
17 sierpnia 2018

Ogłoszenie nr 605060-N-2018 z dnia 2018-08-17 r.

Ogłoszenie nr 605060-N-2018 z dnia 2018-08-17 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty […]
31 lipca 2018

Ogłoszenie nr 500179986-N-2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane – informacja o unieważnieniu

Ogłoszenie nr 500179986-N-2018 z dnia 31-07-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – […]
19 lipca 2018

Informacja z otwarcia ofert

Gołdap, dn. 19.07.2018 r.   Informacja  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum […]
18 lipca 2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500169294-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. GOŁDAP: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 500167566-N-2018 Data: 17/07/2018 SEKCJA I: […]
18 lipca 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500167566-N-2018 z dnia 17-07-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry […]
10 lipca 2018

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gołdap, dn. 10.07.2018 r.  INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty   Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, reprezentowana przez Prezesa Fundacji, na podstawie       art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 […]
Skip to content